top of page

MIJN GEMEENTE 

STEUNT DE 

SAMENLEVINGSDIENST

Met deze campagne doet het Platform voor de Samenlevingsdienst een warme oproep naar alle Belgische lokale vertegenwoordigers om samen te ijveren voor een Samenlevingsdienst voor alle jongeren in onze steden en gemeenten.

 

Check de campagnespot, lees de oproep en verneem hoe jouw gemeente de Samenlevingsdienst kan steunen: informeren, begeleiden en financieel ondersteunen.

 

Het is aan jullie, beste burgemeesters en schepenen!

CAMPAGNE

Een Samenlevingsdienst voor alle jongeren?

Dankzij onze gemeente!

Het doel van deze campagne is om, samen met alle steden en gemeenten, een krachtig signaal te geven voor een Samenlevingsdienst voor alle jongeren in België. Steden en gemeenten hebben een cruciale rol in het meebouwen aan een solidaire maatschappij. De Samenlevingsdienst draagt hiertoe bij. Jongeren krijgen de kans om zich als persoon te ontwikkelen, meer te participeren aan de samenleving en zo betrokken, actieve, kritische en solidaire burgers te worden.

 

Elke 2 maanden engageert een groep van ca 20 jongeren (18- 25 jaar) zich voor een Samenlevingsdienst in België. Op het programma: 6 maanden onderdompeling in solidaire projecten, vormingen rond burgerschap, interculturele ontmoetingen en thematische projectdagen (hulp bieden aan ouderen, personen met een beperking, kansarmen of vluchtelingen, meewerken aan natuurbescherming, en vele andere thema’s).

 

De Samenlevingsdienst staat open voor alle jongeren, ongeacht studieniveau, opleiding of ervaring, en vormt zo een unieke ontmoetingsplaats die de weg toont naar persoonlijke groei en actief burgerschap. Voor jongeren betekent de Samenlevingsdienst een kans om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verleggen en hun horizon te verbreden. Ze ontdekken (nieuwe) competenties, bouwen zelfvertrouwen op, tekenen een toekomstplan uit, zetten de stap naar een opleiding of een professionele carrière. Onze statistieken bevestigen dit: binnen de 6 maanden na hun Samenlevingsdienst is 80% van de jongeren actief. Ze starten een job, opleiding, stage of doen vrijwilligerswerk, iets wat ze enkele maanden voordien niet voor mogelijk hielden.

 

De Samenlevingsdienst zet het samen-leven en de democratie centraal. De jongeren engageren zich in solidaire projecten: het helpt hen om een plek in de maatschappij te vinden, tegelijk werkt het gemeenschapsversterkend. De Samenlevingsdienst is één van de weinige plekken waar mensen met verschillende achtergrond elkaar ontmoeten: de Samenlevingsdienst slaat bruggen tussen de burgers. De inzet van de jongeren heeft een positieve impact: op hun eigen ontwikkeling, maar ook op de gastorganisaties waarin ze meedraaien. De vormingen die de jongeren krijgen, maken hen tot betrokken en verantwoordelijke burgers.

 

Met al zijn expertise op het vlak van de Samenlevingsdienst, doet het Platform een warme oproep naar steden en gemeenten. Aan jullie nu om mee te doen!

Uw gemeente kan de Samenlevingsdienst

op verschillende manieren steunen.

Ontdek hoe,

door op de onderstaande pijlen te klikken.

OUTILS

CHARTER 

"EEN SAMENLEVINGSDIENST VOOR ALLE JONGEREN"

We vragen u om het ‘Charter voor een Samenlevingsdienst’, waarin de waarden en basisprincipes van ons programma staan toegelicht, te ondertekenen.

01

TOELICHTING OVER DE SAMENLEVINGSDIENST

Een document van 10 pagina’s met toelichting over de Samenlevingsdienst: concept, doelstellingen, uitdagingen, programma, impact, enz.

02

STICKER

Zelfklever (standaardmodel) waarmee je kenbaar kan maken dat jouw gemeente achter de Samenlevingsdienst staat. Wil je een aantal gepersonaliseerde stickers bestellen met de naam van je gemeente erop? Contacteer ons!

03

ROLL-UP

Standaardmodel van een roll-up.  Wil je een gepersonaliseerde versie (met naam/logo van jouw gemeente) om het engagement van jouw gemeente voor de Samenlevingsdienst bekend te maken? Contacteer ons!

04

CONTACTS

Werk je voor een lokale overheid en wil je weten hoe jouw gemeente de Samenlevingsdienst een duwtje in de rug kan geven ?

 

 … en we komen naar je toe ! Tijdens die afspraak krijg je alle info over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden .

Platform voor de Samenlevingsdienst
Hamerstraat 21, 1000 Brussel

bottom of page